Vakantieappartement “à beira-mar” Vakantieappartement in Heist

Privacy Policy

Vakantieappartementheist.be verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de inhoud van deze privacyverklaring. Wenst u meer informatie, heeft u vragen of eventuele opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid? In dat geval is het steeds mogelijk om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@vakantieappartementheist.be.

Verwerkingsdoeleinden
Vakantieappartementheist.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar gasten met als doel om de reservatie van haar vakantieappartement tot stand te kunnen brengen. Hiervoor worden de hieronder vermelde (persoons)gegevens verzameld:

– De aankomst- en vertrekdatum
– De voor- & achternaam van de boeker
– Het volledige adres van de boeker
– Het telefoonnummer van de boeker
– Het e-mailadres van de boeker
– Het aantal personen & kinderen die zullen verblijven
– De hoeveelheid aan bed- en badlinnen welke men wenst te huren

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Het verwerken van de persoonsgegevens zal gebeuren op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op het ogenblik dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. a toestemming heeft de persoon in kwestie steeds het recht om diens verstrekte toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Op het ogenblik dat blijkt dat het noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden zullen de persoonsgegevens van gasten die bij ons een reservatie hebben gedaan worden gedeeld met andere instanties of ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Vakantieappartementheist.be zijn verbonden of een connectie hebben met één of meerdere partners van Vakantieappartementheist.be.

Vakantieappartementheist.be garandeert dat de ontvangers waarnaar hierboven wordt verwezen steeds de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens welke dienen te worden verstrekt met betrekking tot het maken van een reservatie voor ons vakantieappartement zullen worden bewaard voor een termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar evenals overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Elke persoon die er voor heeft gekozen om diens gegevens aan ons te verstrekken beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid en het recht op inzage in diens persoonsgegevens. Daarenboven is het steeds mogelijk om deze te laten verbeteren op het ogenblik dat deze niet langer correct of bijvoorbeeld onvolledig blijken te zijn. Bovendien heeft de verstrekker van diens persoonsgegevens ten allen tijde het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Onze bezoekers en gasten beschikken steeds over het recht om een kopie (welke is opgesteld in niet alleen een gestructureerde, maar tevens ook in een gangbare en bovendien machinaal leesbare vorm) van de verstrekte persoonsgegevens te bekomen evenals de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij. Teneinde de hier aangegeven rechten uit te oefenen wordt de klant verzocht om een e-mail te sturen naar het e-mailadres info@vakantieappartementheist.be.

Gebruik van cookies
Wanneer u een bezoek brengt aan deze website kunnen er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand welke door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel toestel geplaatst wordt op het ogenblik dat u een website bezoekt. Het is niet mogelijk om door middel van cookies personen te identificeren. Wel is het mogelijk om met een cookie een machine te identificeren.

Vakantieappartementheist.be maakt uitsluitend gebruik van ‘First Party cookies’. Het betreft hier technische cookies welke gebruikt worden door de bezochte website zelf en welke als doel hebben om de website op optimale wijze te laten functioneren. Dit uit zich in de praktijk onder meer onder de vorm van een formulier welke door de gebruiker vooraf (tijdens een voorgaand bezoek) is ingevuld met data. Er wordt door Vakantieappartementheist.be geen gebruik gemaakt van ‘Third Party cookies’.

U heeft de mogelijkheid om uw browser op een dergelijke manier in te stellen zodat cookies niet (meer) worden geaccepteerd. Ook kunt u een melding ontvangen op het ogenblik dat er een cookie wordt geïnstalleerd en / of dat de cookies nadien van de harde schijf van uw computer of ander toestel worden verwijderd. Dit kan gebeuren door middel van de instellingen van de browser (via de help-functie). U dient er wel rekening mee te houden dat verschillende grafische elementen dan niet meer correct kunnen verschijnen of dat bepaalde applicaties niet langer gebruikt kunnen worden.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies.

Update Privacyverklaring
Vakantieappartementheist.be is gerechtigd om haar privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op haar website. Het is omwille van deze reden aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring is terug te vinden te raadplegen. Zo bent u er zeker van dat u steeds kennis heeft van enige wijzigingen.

Klachten
Gebruikers van deze website evenals onze gasten beschikken steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Kalender

Januari 2021
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Loading
Reserveren